Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Wydział: Wydzia? Rolnictwa i Biologii
 • Kierunek: Biologia
 • Typ: licencjat
 • Limit: 150
 • Adres: ul.Nowoursynowska 166;
  02-787 Warszawa
  tel. (+22) 593 10 20
  fax.(+22) 593 10 39
  e-mail: bss@sggw.pl
 • Strona www: www.sggw.pl
 • Informacje: punkty SGGW= 0,4 x poziom podstawowy + 0,6 x poziom rozszerzony

  Elementy programu
  chemia, fizyka, matematyka, statystyka, botanika, informatyka, zoologia, anatomia ro?lin i zwierz?t, fizjologia ro?lin i zwierz?t, genetyka, biochemia, mikrobiologia, entomologia, hodowla ro?lin, fitopatologia, biologia komórki (mikroskopia elektronowa), biologia molekularna, wirusologia, immunologia, gleboznawstwo, biologia gleby, bioró?norodno?? ekosystemów, biologia rozrodu, ochrona przyrody, odporno?? ro?lin na stresy, metageneza ?rodowiska, ornitologia, ichtiologia, parazytologia, ewolucjonizm, komunikacja spo?eczna, etyka